Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Kontakta oss - Socialchef, stab och bemanningsenhet

Kontaktuppgifter till socialchef och stab

Namn

Telefon

Anette Nilsson, socialchef

0492-76 91 11

Cathrin Landholm, controller (tf socialchef)

0492-76 91 10

Petra Karlsson, ekonom

0492-76 91 01

Jonathan Will, IT-samordnare

0492-76 91 12

Anna Kindström, kvalitetssamordnare

0492-76 95 39

Monica Ryd, ehälsasamordnare

0492-76 91 34

Camilla Lindström, förvaltningssekreterare

0492-76 90 46

Albin Ydrefelt, medicinskt ansvarig sjuksköterska

0492-76 91 05

Lotta Gustavsson, förvaltningsadministratör

0492-76 91 09


Bemanningsenheten


Bemanningsenheten är en samlad enhet i Vimmerby kommun

som hanterar frånvaro och behov av ersättare. Enheten bemannas varje dag av planerare. Deras arbete är att ordna ersättare till beställande arbetsplatser.


Robert Lindström, verksamhetschef för bemanningsenheten

0492-76 91 08

Camilla Karlström, enhetschef för bemanningsenheten
Kontor på Sevedegatan 45, där också enhetens

planerare finns.


0492-76 98 51

Bemanningsenhetens planerare telefon

0492-76 98 61 eller 0492-76 98 66.

Post till socialförvaltningen

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: