Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Kontakta oss - enheter inom äldreomsorgens två verksamhetsområden

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras:
Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Verksamhetschefer
Område vård- och omsorgsboende
Karin Holmgren, telefon: 0492-76 95 38

Område vård och omsorg i hemmet
Hanna Revelj Westrin telefon 0492-76 94 40

Kontaktuppgifter

Enhet

Telefon och
besöksadress

Enhetschef

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Norr

076-765 38 70
070-234 22 05
Granen, Drottninggatan 30, Vimmerby

Elmedina Shehi
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Vimmerby stad Söder

070-549 96 10

Drottninggatan 30, Vimmerby

Karolina Sranka
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Granen

070-291 43 16
Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

Annelie Medling
0492-76 92 19

Hemtjänstgrupp inriktning stöd till personer med demenssjukdom

072-00 30 604
samt anhörigkonsulent
Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

Merima Husic

0492-76 90 44

Hemtjänstgrupp
Tuna

070-23 65 243
Solgläntan, Skogsvägen 8, Tuna

Karolina Sranka
0492-76 92 31

Hemtjänstgrupp
Södra Vi

070-26 34 087
Norra Storgatan 4, Södra Vi

Elmedina Shehi
0492-76 98 63

Hemtjänstgrupp
Rumskulla

070-64 81 091
Per Erlandsväg 20 G,  Rumskulla

Marie Carlsson

0492-76 97 79

Hemtjänstgrupp Vimmerby stad Väster

070-23 42 205
Granen, Drottninggatan 30, Vimmerby

Marie Carlsson
0492-76 97 79

Hemtjänstgrupp
Frödinge/Locknevi

070-31 69 711
Frödala, Västerviksvägen 7,
Frödinge

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25

Hemtjänstgrupp Vimmerby stad Öster

070-24 58 939
Granen, Drottninggatan 30, Vimmerby

Anette Ekqvist Dahlberg

0492-76 97 25

Nattpatruller samt omsorgsplanerare

Utgår från Granen

Ingela Lennartsson
0492-76 95 27

Korttidsplatser och Trygghetsplatser

Vimarhaga F,
0492-76 97 70
Seniorgatan 2,
598 35 Vimmerby

Ingela Lennartsson 
0492- 76 95 27

Vård- och omsorgsboendet
Borghaga

Borghaga A
0492-76 97 81 

Borghaga B
0492-76 97 82
Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby

Ragnhild Pettersson
0492-76 97 73

Vård- och omsorgsboendet
Borghaga

Borghaga D
0492-76 97 83

Borghaga F
0492-76 97 85
Seniorgatan 2, 598 35
Vimmerby

Camilla Kind Jansson
0492-76 97 72

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga

Vimarhaga B
0492-76 97 66

Vimarhaga C
0492-76 97 67

Servicegrupp och
aktivitetssamordnare

Omsorgsplanerare
Seniorgatan 2,  598 35 Vimmerby

Sofi Rydell

0492-76 97 60

Vård- och omsorgsboendet Vimarhaga

Vimarhaga D

0492-76 97 68

Vimarhaga E
0492-76 97 69

Vimarhaga natt

Borghaga E
0492-76 97 84

Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby

Monica Johansson
0492-76 97 64

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Gullvivan 0492-76 96 04
Linnéan 0492-76 96 05
Blåklinten 0492-76 96 06
Medarbetare natt
Ekängsvägen 2, Södra Vi

Emil Lindqvist
0492-76 96 10

Vård- och omsorgsboendet
Vidala

Konvaljen 0492-76 96 07

Ekängsvägen 2, Södra Vi


Husen Abdulkadir
0492-76 96 13

Vård- och omsorgsboendet
Kvillgården

Plan 1:0492- 76 97 28
Plan 2:0492-76 97 29
Kvillgränd 1, Storebro

Husen Abdulkadir
0492-76 96 13

Dagverksamhet med inriktning mot demens

0492-76 97 65
Vimarhaga, Seniorgatan 2, 598 35 Vimmerby

Merima Husic
0492-76 90 44

Trygghetslarm för
hela kommunen

0492-76 98 65
Granen, Drottninggatan 30,
Vimmerby

Anette Ekqvist-Dahlberg
0492-76 97 25


Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: