Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Verksamhetsområde stöd och omsorg LSS/ hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet är uppdelat i två delar

Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård leds av verksamhetschef Ulrika Brorsson. Det finns sedan flera olika enhetschefer som ansvarar för de  enheter som finns inom verksamhetsområdet.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: