Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Verksamheten riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp från socialtjänsten. I de allra flesta fallen är hjälpen frivillig och grundar sig på en ansökan.

Verksamheten riktar sig till många olika målgrupper:

  • barn, unga, vuxna och familjer.
  • personer med beroende- eller missbruksproblematik,
  • socialt eller psykiatriskt utsatta människor,
  • individer och hushåll med ekonomiska svårigheter,
  • personer som är långt ifrån arbetsmarknaden,  
  • nyanlända flyktingar och ensamkommande barn.

Ett stort ansvar ligger i att skydda utsatta barn och familjer samt våldsutsatta i nära relationer. Andra områden som hör till verksamheten är budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning och att utöva tillsyn avseende försäljning av alkohol och receptfria läkemedel.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: