Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Information om verksamhetsområde hälso- och sjukvård/rehabenheten, utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/rehabenheten, utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta leds av verksamhetschef Boel Vigren Gustafsson. Det finns sedan enhetschefer som ansvarar för de enheter som finns inom verksamhetsområdet

Mer information

Kontakta oss-verksamhetsområde hälso- och sjukvård/rehabenheten, utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: