Verksamhetsområde funktionshinder/ hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet är uppdelat i två delar

  • Inom område funktionshinder arbetar vi med stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Inom området hälso- och sjukvård finns kommunens ansvar för hälso- och sjukvård.

Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård leds av verksamhetschef Ulrika Brorsson. Det finns sedan flera olika enhetschefer som ansvarar för de  enheter som finns inom verksamhetsområdet.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-09