Vimmerby kommun logotyp

Verksamhetsområde bemanning

En samlad organisation som hanterar frånvaro och behov av ersättare inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen

Bemanningsenheten  startade 2008 först enbart inom socialförvaltningen men erbjuder numera sina tjänster till övriga delar i kommunen. Enheten bemannas varje dag av planerare. Deras arbete är att ordna ersättare till beställande arbetsplatser.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-01