Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Verksamhetsområde bemanning

En samlad organisation som hanterar behov av ersättare vid frånvaro inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen

Bemanningsenheten är en samlad enhet i Vimmerby kommun som hanterar behov av ersättare vid frånvaro. Enheten gav först enbart service till socialförvaltningen men erbjuder numera sina tjänster till övriga delar i kommunen. Enheten bemannas varje dag av bemanningsplanerare. Deras arbete är att ordna ersättare till beställande arbetsplatser.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: