Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Kommun och politik

Socialförvaltningen

I Vimmerby är socialnämnden den politiska nämnd som ansvarar för kommunens samlade socialtjänst. Nämnden har till sin hjälp en socialförvaltning som utifrån bland annat lagstiftning och nämndens politiska mål driver verksamheten.

Organisation

Förvaltningschefen (socialchefen) heter Anette Nilsson. Om Anette Nilsson inte är i tjänst finns det en ställföreträdande socialchef, controller Cathrin Landholm.

Socialförvaltningens organisation:

 • Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende
 • Verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet
 • Verksamhetsområde stöd och omsorg LSS
 • Verksamhetsområde hälso- och sjukvård samt handläggning omsorg SoL och LSS
 • Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg
 • Verksamhetsområde bemanning

Socialförvaltningens arbetsuppgifter

Förvaltningen ansvarar bland annat för:

 • Vård och omsorg i hemmet (hemtjänst)
 • Vård- och omsorgsboenden
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning, bland annat insatserna gruppbostad, daglig verksamhet och personlig assistans
 • Anhörigstöd
 • Hemsjukvård
 • Stöd till barn, ungdomar och familjer
 • Ekonomiskt bistånd och budgetrådgivning
 • Familjerätt och familjerådgivning
 • Socialpsykiatri och beroendevård
 • Samordning av kommunens mottagande av flyktingar
 • Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Kontakt

Socialförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: