Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp

Socialförvaltningen

I Vimmerby är socialnämnden den politiska nämnd som ansvarar för kommunens samlade socialtjänst. Nämnden har till sin hjälp en socialförvaltning som utifrån bland annat lagstiftning och nämndens politiska mål driver verksamheten.

Organisation

Förvaltningschefen (socialchefen) heter Anette Nilsson. Om Anette Nilsson inte är i tjänst finns det en ställföreträdande socialchef., controller Cathrin Landholm.

Socialförvaltningens organisation:

Socialförvaltningens arbetsuppgifter

Vi ansvarar bland annat för: 
- hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution
- hemsjukvård och rehabilitering
- ekonomiskt bistånd och rådgivning
- anhörigstöd
- vård av barn och ungdom
- stöd och vård vid beroende
- familjerättsliga frågor och familjerådgivning
- stöd till personer med funktionsnedsättning
- ärenden om alkoholservering samt försäljningstillsyn
- samordna kommunens mottagande av flyktingar. 

Kontakt

Socialförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-06-10