Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Plan- och byggnadsavdelningen

Plan- och byggnadsavdelningen arbetar med bygglov och anmälan, planer, mätningar, kartor, ekologi och hållbarhet. Vi arbetar utifrån mål och visioner för att skapa planer och program som skapar en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Bygg

Ska du bygga nytt, om eller till kommer du i kontakt med någon av våra byggnadsinspektörer. De handlägger bygglov, rivningslov, marklov och anmälan av byggåtgärder men också strandskyddsdispenser och förhandsbesked. De arbetar också med att följa upp klagomål och bedriva tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Plan

Planarkitekterna och stadsarkitekten ansvarar för den fysiska planeringen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. De arbetar med att ta fram detaljplaner. De upprättar även översiktsplaner och fördjupningar på uppdrag av kommunstyrelsen som har ansvar för den strategiska översiktsplaneringen. Stadsarkitekten arbetar också med gestaltningsfrågor för att skapa attraktiva, trivsamma och hemtrevliga miljöer för invånarna i de båda kommunerna.

Mät och kart

Förvaltningens mätningsingenjörer, mätningstekniker och GIS-ingenjör är specialister på kartor och mätningar. De hjälper dig att ta fram kartor och utföra mättjänster. Mest troligt är att du kommer i kontakt med dem inför projektering eller byggnation. Till exempel gör de utsättningar av hus, tillbyggnader, gator och ledningar. De upprättar också nybyggnadskartor. Ska en ny gata eller ett nytt kvarter bildas medverkar de även vid namngivningen.

De ansvarar också för att kontinuerligt uppdatera Hultsfreds och Vimmerby kommuners samtliga kartverk inklusive ledningsverk, adress-, befolkningsbyggnads-, lägenhets- och fastighetsregister.

Ekologi och hållbarhet

Hållbarhetsarbetet i de båda kommunerna drivs av förvaltningens hållbarhetsstrateg. En stor och viktig del i arbetet är att samordna, driva, följa upp och förankra kommunernas hållbarhetsstrategier. Strategen samordnar även aktiviteter för en hållbar kommun, såväl internt som externt, och är ett stöd för andra förvaltningar inom hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: