Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar med miljö- och hälsoskydd, livsmedel och ett inventeringsprojekt av enskilda avlopp.

Livsmedel

Livsmedelsinspektörerna på förvaltningen kontrollerar alla livsmedelsverksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner för att du ska få säker och rätt märkt mat. Totalt finns cirka 380 verksamheter i de båda kommunerna.

De kontrollerar även dricksvattenanläggningar, registrerar nya livsmedelsverksamheter och dricksvattenanläggningar. De följer också upp klagomål, till exempel om misstänkt matförgiftning.

Miljö- och hälsoskydd

Förvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar för att skydda och förbättra människors hälsa och miljön! På flera olika sätt kontrollerar de att lagar, regler och bestämmelser som berör miljö- och hälsoskydd följs. Bland annat utför de tillsyn av miljöfarliga verksamheter och verksamheter inom hälsoskydd. De har hand om ansökningar om tillstånd eller dispens och anmälningar som berör miljö- och hälsoskydd. De har också hand om klagomål inom samma områden, till exempel nedskräpning och boendemiljö.

Enskilda avlopp

Sedan 2012 pågår ett stort projekt där vi inventerar alla enskilda avlopp i kommunen. Inventeringen utförs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. De följer även upp tidigare inventeringar och beslutar om åtgärder som måste fixas för att avloppet ska bli godkänt. Med andra ord är projektet också en stor miljösatsning eftersom ett dåligt avlopp inte är bra för miljön. De handlägger också ansökningar om tillstånd eller anmälan om enskilda avlopp.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: