Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kansliet

Kansliet fungerar som ett stöd inom verksamheten med ansvar för administrationen. Vi arbetar bland annat med nämndadministration, registrering och expediering av ärenden, arkiv, posthantering, e-post, telefoni, ekonomi, utvärdering av verksamheten och kommunikation.

Ärendeadministration

Flödet av ärenden är stort och det är viktigt att det flyter på. Kansliet arbetar med registrering, ärendehantering, dokumenthantering och arkivering. Vi tar också hand om post, e-post och samtal som kommer in till förvaltningen.

Kvalitet och utvärdering

Kansliet har en central roll i arbetet med kvalitet och utveckling. Vi strävar efter att bli lite bättre hela tiden. Vi stödjer arbetet och processen med att implementera och följa upp förvaltningens mål och nyckeltal.

För att se om vi uppfyller våra mål deltar förvaltningen bland annat i Löpande Insikt som är en servicemätning av Sveriges Kommuner och Regioner. Kvalitetskoordinatorn samordnar arbetet med Löpande Insikt och stödjer ledningsgruppen vid analys och uppföljning av undersökningen. Vi arbetar också aktivt med synpunkts- och klagomålshantering.

Ekonomi

Ett viktigt mål är att ha en ekonomi i balans. Kvalitetskoordinatorn samordnar arbetet med budget, budgetuppföljning och bokslut. Tillsammans med nämndsekreteraren granskar och konterar de leverantörsfakturor. De hanterar också kundfakturor tillsammans med administratörerna på de andra avdelningarna.

Kommunikation

Frågor som handlar om information och kommunikation får en allt större betydelse. Kommunikationsstrategen stöttar förvaltningen i dessa frågor, bland annat genom att planera informations- och kommunikationsinsatser samt uppdatera och utveckla förvaltningens webbsidor.

Nämndadministration

En grundsten i vår organisation är nämndadministrationen. Förvaltningens nämndsekreterare har koll på processen före, under och efter nämndsammanträdet. Det handlar om lagar och regler för hur ärenden ska hanteras och hur sammanträden ska genomföras. Nämndsekreteraren sammanställer handlingar inför och efter nämndsammanträdet samt är sekreterare vid sammanträdena.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Mellan den 23/6 – 5/8 har vi endast telefontid mellan 10:00 – 12:00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: