Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kost- och lokalvårdsenheten

kosten

Kost- och Lokalvårdsenheten har som uppdrag att tillaga och servera näringsriktig mat till kommunens förskolor, skolor, äldreboenden och till hemmaboende med bistånd för matdistribution. Vårt uppdrag är även att se till att det är en hälsosam och ren inomhusmiljö i de lokaler som kommunen har verksamhet i.

I Vimmerby finns både tillagningskök och mottagningskök och ett stort antal objekt som det ska städas.

Vi följer Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskola skola och omsorg för att säkerställa säker mat. Varje kök följer sitt egenkontrollprogram enligt livsmedelslagstiftningen. Vi arbetar hela tiden med kvalitetsförbättringar och utvecklar menyerna för att följa med i tiden, dock finns alltid husmanskosten med som bas att utgå ifrån.

Vårt mål är att laga så mycket mat som möjligt från grunden, vi gör våra egna köttbullar och pannbiffar mm. Vi köper in livsmedel för ca 13 milj kr om året och vi har idag en del avtal med lokala producenter som förser oss med mjölk, kött, potatis och bröd. Vi serverar ca 826 000 portioner om året i förskola/skola och ca 237 000 portioner om året inom omsorgen.

Inom lokalvården har vi en yta på totalt ca 100 000 m2 som städas och vi arbetar aktivt med att minska förbrukningen av kemikalier. Torra städmetoder är skonsammare mot både inredning och material samt människor och miljö.
Alla lokalvårdarna har eller ska genomgå SRY Yrkesbevis- en utbildning för att kunna städa professionellt med moderna städmetoder, städredskap och medel.

Kontakt

Sofia Andersson

Kost- och Lokalvårdschef
Kost- och lokalvårdsenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 25
E-post: sofia.a.andersson@vimmerby.se

Kerstin Carlsson

Assistent
Kostenheten, kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 21
E-post: kerstin.carlsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: