Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Gatukontoret

Parkbänk och blommor

Gatukontoret svarar på olika typer av frågor som rör trafik, kommunens markförvaltning, drift av kommunens parker och gator, skolskjutsar m.m.

Gatukontoret bildades 2016-01-01 som en ny enhet med olika intresseområden.
Personalen på gatukontoret arbetar med:

 • Trafikfrågor
 • Förvaltning av kommunens mark Gatukontoret (köp, försäljning,
  verksamhets-/villatomter med mera)
 • Arrenden och exploateringsfrågor
 • Drift av kommunens parker, gator och broar
 • Skolskjutsar
 • Nybyggnationer av gator, parker och industriområden
 • Enskilda vägar
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Skog

Kontakt

Tommy Dahlgren

Gatuchef
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 57

E-post: tommy.dahlgren@vimmerby.se

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Maria Larsson

Administratör/Ekonom
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 75
E-post: maria.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Trafik

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Alexander Johansson

Projektingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: alexander.johansson@vimmerby.se

Joakim Svensson

Infrastruktursamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: