Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Samhällsbyggnadsavdelning

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som skötsel och underhåll av fastigheter, kost, städ och trafikfrågor.

Vi ansvarar också för:

  • Skolskjutsverksamhet
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Bidragsfrågor för enskilda vägar
  • Trafikanläggningar
  • Fastighetsfrågor angående kommunens ägda fastigheter
  • Tillhandahållande av fullvärdig kost till förskolor, skolor och till äldre och funktionshindrade.

Kontakt

Samhällsbyggnadsavdelningen

Andreas Horste

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 60
E-post: andreas.horste@vimmerby.se

Malin Myrén

Utskottssekreterare/Registrator
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
E-post: malin.myren@vimmerby.se

Charlotte Ivarsson

Controller
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 55
E-post: charlotte.ivarsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: