Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och deras uppgift är att samordna och bereda ärenden av kommunövergripande karaktär inom ekonomi.

Vi har kompetens inom hela det ekonomiska området; budget, redovisning och finans. Ekonomiavdelningen ger också service, råd och stöd till de andra förvaltningarna.Vi har hand om kommunens pengar och arbetar med finansieringsfrågor, betalningsövervakning, kort- och långsiktig ekonomisk planering, ekonomiska utredningar, bokföring, fakturabehandling, redovisning, bokslut och årsredovisningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar.

Ekonomiavdelningen ansvarar också för kommunens ekonomiska redovisning och tillsammans med ekonomichefen sammanställs här förslag till årsbudget, prognos, delårsbokslut samt årsbokslut.

Kontakt

Mattias Karlsson

Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 01
E-post: mattias.karlsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-05-18