Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har det strategiska ansvaret för den administrativa utvecklingen i kommunen och leds av en administrativ chef. Vi ger också service, råd och stöd till kommunens övriga förvaltningar.

Inom avdelningen arbetar vi med:

  • Planering och uppföljning
  • Administration och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott, beredning och utredning av ärenden
  • Registrering av handlingar
  • Arkivering av kommunens handlingar så att informationen i dem inte går förlorad
  • Överförmyndaradministration, t.ex. frågor som rör förmyndarskap, godman och förvaltarskap.
  • Reception
  • Media, post och service
  • Bibliotek
  • Museum

Kontakt

Anna Erlandsson Karlsson

Administrativ chef
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 11
E-post: anna.erlandssonkarlsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: