Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn och utbildningsförvaltningen stödjer barn- och utbildningsnämnden med att leda och samordna nämndens ansvar för barnomsorg, grundskolor, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen verkställer och följer upp politiska beslut som rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och ansvarar för ekonomi, planering, kvalitets- och utvecklingsfrågor, utvärdering av verksamheten och nämndadministration.

Förvaltningen ger råd och stöd till rektorer och personal och ger information till allmänheten.

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation

På centrala förvaltningen arbetar skolchefen, verksamhetscheferna, controller, ekonom, förvaltningssekreterare, kvalitetssamordnare och administratör.

Barn- och utbildningsförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden; förskola, grundskola, gymnasieskola/vuxenutbildning. Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som har som uppgift att leda och stöjda rektorerna och utveckla sitt verksamhetsområde. Rektorer är de pedagogiska ledarna för förskolor och skolor.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: