Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Förvaltningar

Förvaltningarna består av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har beslutat om.

Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. Vimmerby kommun har tre förvaltningar, Kommunstyrelseförvaltningen, Barn- och utbildningförvaltningen och Socialförvaltningen. Utöver det har vi en gemensam Miljö- och byggnadsförvaltning tillsammans med Hultsfreds kommun. Kommundirektör Carolina Leijonram är Vimmerby kommuns ledande tjänsteman.

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 36
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: