Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommunens organisation

Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner och är en politisk styrd organisation. De förtroendevalda har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år.

Det här gör kommunfullmäktige:

  • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommun och ansvarar för kommunens ekonomi. I Sverige är det obligatoriskt att ha en kommunstyrelse.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas i kommunen och väljer de ledamöter som ska sitta i respektive nämnd. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. I Vimmerby kommun finns barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och miljö- och byggnadsnämnd. Den sistnämnda är en samverkansnämnd tillsammans med Hultsfreds kommun. Utöver det finns valnämnden som är obligatorisk för en kommun att ha.

Förvaltningar

Det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden. På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten.

Bolag

Vimmerby kommuns bolag är samlade i en koncern med Vimmerby kommun Förvaltnings AB som moderbolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret men utser ledamöter till de olika bolagsstyrelserna. respektive styrelse utser i sin tur en VD som ansvarar för den löpande förvaltningen.

I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller inom kommunens bolag.

Organisationsskiss Vimmerby kommun

För en större version av organisationsskissen, klicka på bilden.

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Carolina Leijonram

Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 05
E-post: carolina.leijonram@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: