Kvalitet inom socialförvaltningen

Socialförvaltningen har ett  kvalitetsarbete som pågår under hela året. Du kan ta del av våra resultat genom t ex den rikstäckande äldreguiden, i Öppna jämförelser, Kolada, genom vår årliga kvalitetsberättelse och genom att läsa vår patientsäkerhetsberättelse.

I vårt ledningssystem och riktlinjen för avvikelserhantering ser du mer hur vi jobbar med kvalitetsfrågor.

Äldreguiden

Äldreguiden riktar sig till äldre och anhöriga. Den kan du använda för att få information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. I Äldreguiden finns uppgifter från både undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård".

Öppna jämförelser

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför öppna jämförelser där du kan jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom kommunens olika verksamhetsområden.

Ledningssystem

Vårt ledningssystem beskriver hur vi arbetar för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten.

Kvalitetsberättelse/patientsäkerhetsberättelse

Kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen beskriver vårt arbetet med att säkra verksamhetens kvalitet under föregående år. Det är ett sorts bokslut över verksamhetens kvalitet.

Kontakt

Hanna Alsér

Kvalitetssamordnare
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 39
E-post: hanna.alser@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-30