Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barn- och utbildningsförvaltningen

Här kan du läsa och jämföra våra verksamheters kvalitet och resultat.

De pedagogiska verksamheternas kvalitet i Vimmerby kommun jämförs med andra kommuners kvalitet, genom Sveriges Kommuners och Landstings rapporter Öppna Jämförelser, nationella databaser av olika slag och statistik från Skolinspektionen och Skolverket.

Öppna jämförelser

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) jämför information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som bland annat kommuner ansvarar för.

Skolverkets statistikdatabas

I Skolverkets statistikdatabas finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Där finns uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. I databasen kan du söka i SiRiS, SALSA, Jämförelsetalsdatabasen och ta del av Skolinspektionens rapporter och enkäter. Här finns också kommunbladen som ger en sammanfattning av respektive kommuns pedagogiska verksamheter.

Utbildningsguiden

I Skolverkets databas kan du jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige.

Du är viktig för kvalitetsarbetet

För att få en rättvis bild av hur vaje enhet fungerar är både medarbetare, barn/elever och vårdnadshavare viktiga för kvalitetsarbetet. Genom enkäter lyssnar vi in allas åsikter och ju fler som deltar desto bättre blir utgångsläget för att utveckla verksamheterna.

Incito

Incito är ett undersökningsverktyg som används i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete. Syftet med undersökningarna i Incito är att få underlag till ständig verksamhetsförbättring. Programmet är webbaserat och är till för elever, föräldrar och medarbetare.

För att komma till Incitos hemsida och delta i en eventuell undersökning behöver du ett användarnamn och lösenord som du får av förskolan/skolan.

Kontakt

Bertram Stenlund Fridell

Kvalitetssamordnare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 78
E-post: bertram.stenlund@vimmerby.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-07-01