Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

För dig som är förtroendevald

Information till dig som är förtroendevald om sådant som du kan ha nytta av i ditt uppdrag.


ABC inom området nämndadministration

ABC inom området nämndadministration – begreppslista för förtroendevalda och tjänstemän Pdf, 278.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Lagar som styr verksamheten

Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun.

Mer om lagar som styr verksamheten i en kommun Öppnas i nytt fönster.


SKR erbjuder information och stöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen och demokratin.

Demokrati, ledning styrning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hat, hot och våld mot förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöd och utbildning för nya förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arvoden och ersättningar

När kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder sammanträder ansvarar sekreterare för att administrera arvode och eventuell resa, därför behöver du inte lämna in blankett vid dessa tillfällen. Vid frågor om arvoden och andra ersättningar, t ex ersättning för förlorad arbetsinkomst, kontaktar du HR-enheten, tel 0492-76 90 00.

Arvodesbestämmelser förtroendevalda, uppräknade 2022 Pdf, 655.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvodesbestämmelser styrelseledamöter bolag, uppräknade 2022 Pdf, 377.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tjänstgöringsrapport Word, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om samtliga politiker och deras uppdrag. Minimikravet på vad som visas på hemsidan är namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande.  

Vid ändring av adress, e-post och telefonnummer behöver du som är förtroendevald meddela förändringen till sekreteraren för den nämnd eller styrelse som du är förtroendevald i.

Förtroendemannaregistret Öppnas i nytt fönster.


Begäran om entledigande/ Nominering

Här finns de blanketter du ska använda i samband med förändring av uppdrag för förtroendevald.

Begäran om entledigande Word, 65.2 kB.

Nominering av ny förtroendevald Word, 30.5 kB.

Nominering av förtroendevald med tidigare uppdrag Word, 29.8 kB.


Kommunalt e-postkonto, surfplatta samt IT-support.

I ditt uppdrag som förtroendevald i Vimmerby kommun ska du ha tillgång till ett kommunalt e-postkonto och en surfplatta för digital möteshantering.

E-postkonto och surfplatta

För att du ska kunna hämta ut din surfplatta behöver du ha ett e-postkonto/användarkonto. När administrativa avdelning fått beslut från Länsstyrelsen alt kommunfullmäktige om att du är utsedd som ledamot eller ersättare kommer du få brev om när du kan hämta din surfplatta samt inloggningsuppgifter.

Inloggning e-post Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun Pdf, 387.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för hantering av surfplatta - för ny användare, vid fel samt vid byte eller återlämnande Pdf, 406.8 kB, öppnas i nytt fönster.

IT-support

Om du har frågor eller problem med inloggning vänder du dig till ITSAMs servicedesk tel 0494-197 77. Servicedesken har öppet måndag-fredag kl 07:00-17:00. servicedesk.itsam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glömt ditt lösenord?
ITSAM har en E-tjänst för byte av lösenord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum och protokoll

Vill du veta när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen  eller nämnder sammanträder eller ta del av protokollen? 

Möten, kallelser och protokoll Öppnas i nytt fönster.


Netpublicator

Via Netpublicator tar du del av handlingarna till sammanträden.

Netpublicator - inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual för Netpublicator Pdf, 780.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Manual för digital signering/justering Pdf, 534.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Styrdokument

Vimmerby kommun har samlat sina övergripande riktlinjer, policys, delegationsordningar och reglementen.Här finns även styrdokument som riktar sig särskilt till förtroendevalda,

Regler och styrande dokument Öppnas i nytt fönster. 

Utöver detta finns det en mängd styrdokument inom varje nämnds ansvarsområde. 


Vimmerby kommuns ekonomi och budget

Här på Vimmerby kommuns hemsida kan du ta del av uppgifter om budget, årsredovisning och delårsrapporter. Det finns underlag både för i år och för några år tillbaka.

Ekonomi Öppnas i nytt fönster.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: