Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

För dig som är förtroendevald

Information till dig som är förtroendevald om sådant som du kan ha nytta av i ditt uppdrag.


ABC inom området nämndadministration

ABC inom området nämndadministration – begreppslista för förtroendevalda och tjänstemänPDF (pdf, 278.2 kB)


Arvoden och ersättningar

När kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder sammanträder ansvarar sekreterare för att administrera arvode och eventuell resa, därför behöver du inte lämna in blankett vid dessa tillfällen. Vid frågor om arvoden och andra ersättningar, t ex ersättning för förlorad arbetsinkomst, kontaktar du HR-enheten, tel 0492-76 90 00.

Arvodesbestämmelser 2019 med bilaga, uppräknad för 2021PDF (pdf, 653.2 kB)

Arvoden till styrelseledamöter bolagen, uppräknad för 2020PDF (pdf, 652.9 kB)

Tjänstgöringsrapport för utbetalning förtroendevalda - blankett för arvodePDF (pdf, 80.8 kB)


Digitala sammanträden

Rutin för att delta digitalt i politiska sammanträdenPDF (pdf, 351.7 kB)

Zoom - instruktioner för att logga inPDF (pdf, 825.3 kB)

Att använda zoom PDF (pdf, 343.3 kB)

 

Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om samtliga politiker och deras uppdrag. Minimikravet på vad som visas på hemsidan är namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande.  

Vid ändring av adress, e-post och telefonnummer behöver du som är förtroendevald meddela förändringen till sekreteraren för den nämnd eller styrelse som du är förtroendevald i.

Förtroendemannaregistretöppnas i nytt fönster


Kommunalt e-postkonto, surfplatta samt IT-support.

I ditt uppdrag som förtroendevald i Vimmerby kommun ska du ha tillgång till ett kommunalt e-postkonto och en surfplatta för digital möteshantering.

E-postkonto

För att du ska kunna hämta ut din surfplatta behöver du ha ett e-postkonto/användarkonto. När administrativa avdelning fått beslut från Länsstyrelsen alt kommunfullmäktige om att du är utsedd som ledamot eller ersättare skickas en blankett till dig för ansökan om användarkonto som du skriver under och skickar tillbaka. Du kommer därefter att få dina inloggningsuppgifter skickade till dig per post.

Inloggning e-postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommunPDF (pdf, 400 kB)

När och var hämtar jag min surfplatta?

När du fått dina inloggningsuppgifter kan du hämta och kvittera ut din surfplatta i Stadshusets reception.

Receptionen är öppen måndag-fredag kl 08:00-16:00. OBS! lunchstängt kl 12:00-13:00. Du kommer att få skriva under ett avtal om lån av surfplatta.

Instruktion för hantering av surfplatta - för ny användare, vid fel samt vid byte eller återlämnandePDF (pdf, 262.6 kB)

IT-support

Om du har frågor eller problem med inloggning vänder du dig till ITSAMs servicedesk tel 0494-197 77. Servicedesken har öppet måndag-fredag kl 07:00-17:00. servicedesk.itsam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagar som styr verksamheten

Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun.

Mer om lagar som styr verksamheten i en kommunöppnas i nytt fönster


Sammanträdesdatum och protokoll

Vill du veta när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen  eller nämnder sammanträder eller ta del av protokollen? 

Möten, kallelser och protokollöppnas i nytt fönster

Ciceron Assistent
I Ciceron Assistent hittar du som förtroendevald kallelser och handlingar till ditt sammanträde.

Ciceron assistenten - inloggninglänk till annan webbplats

Lathund för Ciceron assistentenlänk till annan webbplats

Netpublicator
Netpublicator är det nya systemet för att ta del av handlingar till sammanträden från och med december -20 /januari -21.

Netpublicator - inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Manual för NetpublicatorPDF (pdf, 901.6 kB)


SKR erbjuder information och stöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen och demokratin.

Demokrati, ledning styrning - samlingssida hos SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Politisk styrning - samlingssida hos SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hat, hot och våld mot förtroendevalda - material från SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fullmäktige, styrelser och nämnder, uppdrag, ansvar m.m. - material från SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Politiskt ledarskap - material från SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Styrdokument

Vimmerby kommun har samlat sina övergripande riktlinjer, policys, delegationsordningar och reglementen.Här finns även styrdokument som riktar sig särskilt till förtroendevalda,

Regler och styrande dokumentöppnas i nytt fönster 

Utöver detta finns det en mängd styrdokument inom varje nämnds ansvarsområde. 


Vimmerby kommuns ekonomi och budget

Här på Vimmerby kommuns hemsida kan du ta del av uppgifter om budget, årsredovisning och delårsrapporter. Det finns underlag både för i år och för några år tillbaka.

Ekonomi

Sidan senaste uppdaterad: