Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Delårsrapport

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige för att visa resultatet det första åtta månaderna på året.

Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfallet hittills. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det ser ut som det gör.

Kontakt

Roger Sjögren

Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 01
E-post: roger.sjogren@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: