Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Budget

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fastställs de övergripande finansiella målen och riktlinjerna för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer och direktiv för nämndernas budgetarbete. Direktiven ger förutsättningarna för kommande planperiod samt en preliminär beräkning av det finansiella utrymmet.

Under juni månad fastställer kommunfullmäktige nämndernas budgetramar. Budgeten bereds av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige i november månad.

Kontakt

Roger Sjögren

Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 01
E-post: roger.sjogren@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: