Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Diarium och arkiv

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls. Därför för kommunen register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Diarium

Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit eller upprättats inom kommunen.

Inkomna handlingar registreras i kommunens diarier eller hålls ordnade på annat sätt. De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla kan läsa dem.

Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Arkiv

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning, förvaltning och för forskningens behov.

Kommunarkiven fungerar både som moderna informationscentraler och som minnen över det förflutna.

Sidan senaste uppdaterad: