Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Demokratistugan

Demokratistugan kommer att besöka olika delar av Sverige under 2021. Den kommer till Kalmar län 17-21 november.

Demokratistugan är ett mobilt kunskapcenter och en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin. I oktober kommer den till Kalmar län och där bidrar Vimmerby kommun med fokus på barns rättigheter. I våra åtagande har vi specifikt lyft barnperspektivet som en viktig del och har även representanter med i länets styrgrupp.

I samband med att demokratistugan kommer till Kalmar län kommer flera evenemang att arrangeras inom ramen för demokratin, bland annat Ungdomsdemokrati på landsbygden och bilduställlningen Min röst är min rättighet.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: