Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Rubrik

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp:
Datum då anslag tas ner:

Inom Vimmerby kommun har följande fordon flyttats den 17 december 2021 enligt lagen 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall punkt 20 till särskilt uppställningsplats enligt nedan:

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby kommun.

Diarienummer: 2021/91 KS 2021.5165

Regnummer: JFO371

Upphämtningsplats: Ålhult 3:11


Fordons uppställningsplats:
Vimmerby Bildemontering
Källenäs 110
590 80 SÖDRA VI
0492-200 28

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Vimmerby kommun Gatukontoret,
tel. 0492-76 90 62

Kungörelse JGO 371 Pdf, 31.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senaste uppdaterad: