Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kungörelse om flyttade fordon

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp:
Datum då anslag tas ner:

Inom Vimmerby kommun har följande fordon flyttats enligt lagen 1982:129 om flyttning av
fordon i vissa fall punkt 17 till särskild uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känt när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet
inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby Kommun.

Kungörelsedag: 2021-06-18
Regnr: HLS883

Diarienummer: 2021/48 Id 2021.2978

Upphämtningsplats: Ulveskogs idrottsplats, Södra Vi

Fordons uppställningsplats:
Vimmerby Bildemontering
Källenäs 110
590 80 Södra Vi
0492-20028

Förfrågningar angående fllyttade fordon hänvisas till Vimmerby Kommun
Gatukontoret, tel 0492-76 90 64

Kungörelse HLS883 Pdf, 85.8 kB. (Pdf, 85.8 kB)

Sidan senaste uppdaterad: