Kungörelse om flyttade fordon

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp: 2019-10-25
Datum då anslag tas ner: 2020-01-25

Inom Vimmerby kommun har följande fordon flyttats, enligt lagen 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall punkt 17, till särskild uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby Kommun.

Kungörelsedag:      2019-10-25
Regnr:                     ENS696 samt RMK863

Diarienummer:         2019/000030/519   68109 samt 68110

Upphämtningsplats: Centrumgatan, Storebro

Fordons uppställningsplats:
Vimmerby Bildemontering, Källenäs 110, 590 80 Södra Vi
Tel. 0492-200 28

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Vimmerby Kommun
Gatukontoret, tel. 0492-76 90 62

KungörelsePDF (pdf, 33.7 kB)

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-25