Kungörelse om flyttade fordon

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp: 2019-05-27
Datum då anslag tas ner: 2019-08-27

Inom Vimmerby kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall punkt 20 till särskild uppställningsplats enligt nedan:

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby Kommun.

Kungörelsedag:   2019-05-27
Regnr:                 TJC438


Diarienummer:     2019/30/500            66355

Upphämtningsplats: Holmgrens Bilhandel, Blomgatan, Vimmerby

Fordons uppställningsplats:
Vimmerby Bildemontering, Källenäs 110, 590 80 Södra Vi
Tel. 0492-200 28

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Vimmerby Kommun
Gatukontoret, tel. 0492-76 90 62

KungörelsePDF (pdf, 33.7 kB)

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-27