Kommun och politik

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om hur kommunens budget ska fördelas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Nämnderna ansvarar för ett eller flera verksamhetsområden.

Vilken majoritet styr kommunen?

Under mandatperioden 2019-2022 styrs kommunen av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största oppositionsparti är Socialdemokraterna (S).

Nyheter inom kommun och politik

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 14
E-post: ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Marie Nicholson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (föräldraledig till mars 2020)
E-post: marie.nicholson@vimmerby.se

Niklas Gustafsson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (föräldravikarie)
Telefon: 0492-76 90 87
E-post: niklas.j.gustafsson@vimmerby.se

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Telefon: 0492-76 90 86

E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Carolina Leijonram

Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 05
E-post: carolina.leijonram@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-20