Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kommun och politik

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Det högsta beslutande organet, kommunfullmäktige, består av 49 ledamöter och 26 ersättare. De sammanträder ungefär tio gånger per år. Sammanträdena är offentliga, och allmänheten är välkommen att lyssna från åhörarplats.

Vilken majoritet styr kommunen?

Under mandatperioden 2019-2022 styrs Vimmerby kommun av en politisk koalition bestående av Centerpartiet (C), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). Största oppositionsparti är Socialdemokraterna (S).

Nyheter inom kommun och politik

Kontakt

Leif Larsson (C)

Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 072-217 34 69
E-post:  leif.larsson@vimmerby.se

Jacob Käll (C)

Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0492-76 90 16
E-post: jacob.kall@vimmerby.se

Marie Nicholson (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Telefon: 0492-76 90 87
E-post: marie.nicholson@vimmerby.se

Helen Nilsson (S)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Telefon: 0492-76 90 86

E-post: helen.nilsson@vimmerby.se

Carolina Leijonram

Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 05
E-post: carolina.leijonram@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: