Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

SLUS – Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun

Sedan år 2015 har vi i Vimmerby kommun arbetat fokuserat på att stärka vår lokala attraktionskraft. Vi har gjort det bland annat via projekt SLUS där vi tillsammans har processat fram en social lokal utvecklingsstrategi – SLUS.

SLUSEN är en strategi som vi ska använda som ett verktyg och en långsiktig plan för hur vår kommun ska bli en ännu bättre plats för oss att bo och verka på. Samhällsandan, även kallat socialt kapital, är en aspekt som starkt påverkar en kommuns möjlighet till utveckling. Med SLUSEN vill vi även stärka vår anda och den ska vi bygga via tillit, tolerans, samverkan, stolthet, inkludering och gemensamt ansvar.

Projekt SLUS var början på en långsiktig process som utgick från en bred dialog där medborgare, föreningsliv, näringsliv, politiker och tjänstepersoner tog fram ett förslag på en social lokal utvecklingsstrategi. SLUSEN antogs hösten 2017 av Vimmerby kommuns fullmäktige och består av sex utvecklingsområden:

  •  Attraktiva och hållbara livsmiljöer
  • Kompetens- och arbetskraftsförsörjning
  • Främja företagsamhet på lika villkor
  • Aktiv och meningsfull fritid i  ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv
  • Väl fungerande infrastruktur
  • Tillit och socialt kapital

Nu går arbetet vidare med att förverkliga strategin via Allas Vimmerby.