Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

E-tjänster och blanketter - Utbildning och barnomsorg

Inom förskola och skola använder vi olika digitala tjänster. På den här sidan hittar du kort information om de olika tjänsterna och vad som förväntas av dig som vårdnadshavare.

När du kontaktar Vimmerby kommun genom att skicka in en blankett registreras handlingen och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.  Öppnas i nytt fönster.

Övergripande

De flesta av våra e-tjänster kräver att du loggar in med hjälp av BankID eller annan e-legitimation. Om du inte har möjlighet att använda tjänsterna, t.ex. om du inte kan logga in, kan du kontakta förskolans/skolans expedition.

På expeditionerna kan de hjälpa dig med att skapa ett digitalt SkolID som du sedan kan logga in i flera av e-tjänsterna. De kan också hjälpa dig med att uppdatera dina kontaktuppgifter och fylla i blanketter.

Kontaktuppgifter till skolexpeditionerna Öppnas i nytt fönster.

För att vi ska ha rätt kontaktuppgifter till dig är det viktigt att du med jämna mellanrum uppdaterar dem. Det gör du i verktyget IST Administration.

Uppgifterna används sedan ifall vi behöver kontakta dig, samt vid utskick av blanketter och enkäter.

IST Administration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion: Uppdatera kontaktuppgifter Pdf, 561.3 kB.

I början av varje år skickar vi ut en värdegrundsenkät till alla vårdnadshavare. Den skickas via vårt verktyg Incito och mailet innehåller en länk till enkäten. Ingen inloggning krävs för att svara på den. Enkäten mäter hur väl vi lever upp till den värdegrund som vi beslutat om inom förskola och skola.

I IST Formulär får du utskick från skolan kring olika blanketter som du behöver fylla i. Det kommer ett meddelande till din e-postadress att du har något att fylla i. I början av varje läsår får vårdnadshavare med barn i grundskolan ett utskick där de fylla i uppgifter om t.ex. allergier.

Det finns även blanketter som inte skickas ut till alla. Dessa hittar du under de olika rubrikerna på den här sidan.

IST Formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har synpunkter på förskolan eller skolan ska du i första hand vända dig till personalen på förskolan eller skolan. Om du vill lämna ett skriftligt klagomål kan du göra det i vår e-tjänst.

Webbformulär

Mer information


Förskola och barnomsorg

I IST Förskola/Fritidshem kan du ansöka om eller säga upp en plats på förskolan. Du kan också lägga in ditt barns schema och uppdatera familjens inkomster. Det är viktigt att du alltid ändrar inkomstuppgifterna, eftersom avgiften beräknas utifrån den. Kommunen gör en kontroll i efterhand mot Skatteverket, vilket kan leda till att du får en faktura om uppgifterna varit fel.

E-tjänst förskola och fritidshem - inlogg med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst förskola och fritidshem - utan inlogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om e-tjänsten

Ansökan om plats i förskola i annan kommun Pdf, 253.7 kB.

Från och med 19 maj 2022 används verktyget IST Lämna & Hämta för att sköta närvaron på de kommunala fritidshemmen. Observera att detta inte gäller förskolorna eller kyrkans fritidshem Källbacken.

I appen IST Home Skola kan du som vårdnadshavare registrera vilka tider barnet ska vara på fritidshemmet, samt sjukanmäla barnet eller anmäla ledighet.

Vad behöver du som vårdnadshavare göra?

  1. Ladda hem appen IST Home Skola från App Store eller Google Play

  2. Logga in med hjälp av BankID. Om du saknar BankID kontaktar du skolans expedition för att få hjälp med annan inloggning via SkolID.
  3. Lägg in ditt barns schema. För fritidshemmet behöver du lägga in tider både på morgonen och på eftermiddagen om det är aktuellt. Schemat godkänns sedan av personalen på fritidshemmet, vilket du ser i appen.

Precis som tidigare kommer du också att få e-post om godkänt schema från det gamla verktyget. I detta mail kommer informationen om schematiderna inte stämma, men det behöver du inte göra något åt. Detta beror på att vi inte kan stänga av den funktionen än.

När schemat är godkänt kan du anmäla om ditt barn är frånvarande eller ledigt från fritidshemmet.
Observera att detta endast gäller för fritidshemmet. För skolan är det samma rutiner som tidigare.

Du kan också lägga in om någon annan person hämtar en viss dag och uppdatera dina kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress i appen. Detta synkas sedan över till övriga verktyg som används i skola och förskola.

Personalen på fritidshemmet kan hjälpa till att göra ändringar om det behövs.

Hjälp och mer information kan du hitta på ISTs FAQ-sida nedan.

Alla annan hantering av placeringen, t.ex. om du vill säga upp den eller ändra din inkomst sker i gamla verktyget precis som tidigare.

Hjälp och mer information (FAQ) Länk till annan webbplats.

Information om dokumentation i förskolan

På förskolorna pågår ett arbete med att planera aktiviteter och dokumentera dem i ett verktyg som heter IST Lärande förskola. När något publiceras kommer du att få ett meddelande via e-post. Dokumentationen finns under ditt barns namn i IST Administration.

IST Administration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Grundskola och förskoleklass

Schema, frånvaro och ledighet

I Skola24 kan du se schema för dina barn, anmäla om ditt barn är frånvarande och ansöka om ledighet. Du kan också använda Skola24 MobilApp för att se schemat och anmäla frånvaro. Mobilappen är kostnadsfri och laddas ner från App Store för iOS-enheter och Play Butik för Androidenheter. Sök på Skola24.

För att skapa ett användarkonto behöver du få en aktiveringskod av skolans administratör.

Schemat kan du även se utan inloggning via Schemavisaren.

Frånvaroanmälan kan också göras på telefonnummer 0515-77 66 25. Vid anmälan uppger du barnets 10-siffriga personnummer och frånvaroanmälan registeras i Skola24. En bekräftelse på att skolan har tagit emot anmälan skickas som SMS alternativt e-post till vårdnadshavare, under förutsättning att mobilnummer eller e-postadress finns registrerad i Skola24. Observera att du via telefon endast kan anmäla frånvaro hel dag, inte del av dag. Om man ringer efter kl 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Frånvaroanmälan för barn med tillfälligt personnummer kan endast göras per telefon direkt till skolan.

E-tjänst skola24, för frånvaro och ledighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan för barn med tillfälligt personnummer

Schemavisaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om ledighet

Blankett Ledighetsansökan för elever med tillfälligt personnummer Pdf, 100.9 kB.

Instruktioner - Aktivera konto för Skola24 Pdf, 565.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner - Hantera frånvaro i Skola 24 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner - Skola24 Mobil app Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Video - Schema och frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Video - Appen Skola24 och frånvaromeddelanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Video - Tillval telefonanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I IST Lärande finns olika bedömningar, stödinsatser och utvecklingssamtal samlat. När du loggar in som vårdnadshavare får du först välja vilket barn du vill se uppgifter för. Därefter väljer du vilken typ av uppgifter du vill se.

När du tittar på omdömen ser du det nuvarande läsårets omdömen. Klickar du på ”ALLA” ser du även äldre omdömen.

IST Lärande för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IST Lärande för elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Gymnasium

Schema, frånvaro och ledighet

I Skola24 och Skola24 MobilApp kan vårdnadshavare eller myndig elev se schemat och anmäla frånvaro. Mobilappen är kostnadsfri och laddas ner från App Store för iOS-enheter och Play Butik för Androidenheter. Sök på Skola24.

För att skapa ett användarkonto behöver du få en aktiveringskod av skolans administratör.

För att ansöka om ledighet används blanketten nedan.

Schemat kan du även se utan inloggning via Schemavisaren.

Frånvaroanmälan kan också göras på telefonnummer 0515-77 66 25. Vid anmälan uppger du 10-siffriga personnumret och frånvaroanmälan registeras i Skola24. En bekräftelse på att skolan har tagit emot anmälan skickas som SMS alternativt e-post till vårdnadshavare eller myndig elev, under förutsättning att mobilnummer eller e-postadress finns registrerad i Skola24. Observera att du via telefon endast kan anmäla frånvaro hel dag, inte del av dag. Om man ringer efter kl 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

E-tjänst skola24, för frånvaro och ledighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om ledighet

Schemavisaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett ledighetsansökan gymnasium Pdf, 144.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I IST Lärande finns olika bedömningar, stödinsatser och utvecklingssamtal samlat. När du loggar in som vårdnadshavare får du först välja vilket barn du vill se uppgifter för. Därefter väljer du vilken typ av uppgifter du vill se.

När du tittar på omdömen ser du det nuvarande läsårets omdömen. Klickar du på ”ALLA” ser du även äldre omdömen.

IST Lärande för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IST Lärande för elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kost

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: