Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

E-tjänster och blanketter - Bygga, bo och miljö

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör bygga, bo och miljö.

Avfall och återvinning


Brandskydd och sotning


Bygglov och strandskyddsdispens


Enskilda avlopp


Djurhållning


PCB


Värmepump


Detaljplaner


Tomtkö


Boendemiljö


Bostadsanpassning


Cisterner och brandfarlig vara

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: