Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Kreativt skrivande

Vi låter oss inspireras av stora författare och skribenter, men utvecklar också skrivandet genom skrivövningar och textdiskussioner.

Skrivande

Profilen består av Skrivande, Litteratur och Film- och TV-produktion. Dessa utgör tillsammans 300 poäng, av vilka 200 poäng ryms inom ditt individuella val. Övriga 100 poäng läser du som utökad kurs.

Kreativt skrivande
Du kommer att få prova på att skriva flera olika typer av texter, främst inom skönlitteratur men även journalistiskt skrivande.

Film- och TV-produktion
Här får du möjlighet att ta ditt skrivande vidare in i film- och tv-världen. Du får bland annat lära dig inspelnings-och redigerings-teknik, intervjuteknik, filmens berättarkomponenter och manusskrivning.

Efter programmet

xxxxxxxx