Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Fotboll

Fotbollsprofil ger fotbollsintresserade elever möjligheten att bedriva gymnasiestudier och samtidigt fördjupa sig i ämnet fotboll.

Fotboll

Fotbollsprofil motsvarar totalt 300 poäng, av vilka 200 poäng ryms inom modulen individuellt val: Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 samt Träningslära som utökad kurs.

Fotbollsprofilen kan väljas av alla elever oavsett program. (obs! du måste vara behörig till ett nationellt program)

Lär dig bland annat om:

  • Kostlära
  • Träningslära
  • Individuell träning
  • Fotbollsträning
  • Teknikutveckling
  • Fys- och rehabiliteringsträning
  • Fysisk utveckling
  • Psykosocial utveckling

Efter programmet

xxxxxxxx