Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Teknikcollege

På Vimmerby gymnasium är programmen el, teknik och industri knutna till Teknikcollege. Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Att en utbildning är certifierad av Teknikcollege innebär bland annat att du kommer att ha enklare att få jobb efter dina studier!

Vård och omsorg

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på en form av kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. De regionala företagen har en nyckelroll. De är delaktiga i såväl utbildningarnas inriktning och utformning som själva innehållet.

Studerande - Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt efter studierna eller lägga en god grund för vidare studier.

Företag - Teknikcollege bidrar till att säkra teknik- och industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft.

Samhälle - Genom samverkan med andra kommuner och olika utbildningsanordnare säkerställs ett effektivt resursutnyttjande för kommunerna.

10 fördelar med Teknikcollege

Chans till jobb direkt eller möjlighet till vidare studier.

En utbildning med nära koppling mellan teori och praktik där en stor del av arbetet sker i team.

Kunskaper som matchar företagens framtida behov.

En utbildning med möjlighet att forma din framtid, ta ansvar och utvecklas.

Möjlighet att få jobba med den senaste tekniken.

Möjlighet till en framtid inom teknik/industri som gynnar samhällets hållbara utveckling.

En verklighetsanpassad lärmiljö där delar av utbildningen sker ute på företag.

Chans till spännande jobb på företag med hela världen som arbetsfält.

Stora möjligheter till sommarjobb, praktikplats och projektarbete på företag.

Tillfällen att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Vill du veta mer?

Teknikcollege.se