Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Programinriktat val - IMV

När du läser programinriktat val så läser du på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program samtidigt som du läser upp de grundskolekurser som saknas för behörighet. Du är behörig att söka till programinriktat val om du har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Vård och omsorg

Efter programmet

Introduktionsprogrammet programinriktat val är utformat så att du som elev läser mot ett visst nationellt gymnasie-program. Målet att du så snart som möjligt ska bli behörig och kunna antas till det programmet och läsa mot en gymnasieexamen.

Elever Vimmerby gymnasium