Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Teknik

Tycker du om att lösa problem? Gillar du att klura och analysera? Det här är programmet för dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer.

Teknik

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Mycket av utbildningen programmet sker i projektarbetsform. Du söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du lär dig om olika former av teknik och vilka lösningar passar för olika målgrupper och tillfällen. Programmet lägger också stort fokus på hållbarhet.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, bedöma rimlighet, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för tekniska system.

Inriktningar

Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Inriktning

Bild och form 1a1 50 p
Cad 1 50 p
Design 1 100 p
Konstruktion 1 100 p

Programfördjupning

Kurser totalt 400 p, varav 200 p valbara.

Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

Inriktning

Produktionsutrustning 1 100 p
Mekatronik 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p

Programfördjupning

Kurser totalt 400 p, varav 200 p valbara.

Efter programmet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram som lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till andra områden.

Du kan till exempel bli:

  • Civilingenjör
  • Drifttekniker
  • Lantmätare
  • Programmerare
  • Systemutvecklare
Elever Vimmerby gymnasium