Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar? Vill du lära dig mer om politik, media eller psykologi?

Puff_Samhällsvetenskap

Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar också det svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I de programgemensamma kurserna ingår även Moderna språk 200 p.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Inriktningar

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Inriktning

Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p

Programfördjupning

Kurser totalt 300 p

Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Du lär dig hur användande av medieteknik kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt, både praktiskt och i teorin.

Inriktning

Journalistik, reklam och information 1, 100 p
Medieproduktion 1, 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p

Programfördjupning

Kurser totalt 400 p

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

I programfördjupningen fokuserar vi tydligt på det internationella perspektivet.

Inriktning

Geografi 1, 100 p
Historia 2a, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 2 och 3, 200 p

Programfördjupning

Valbara kurser 300 p

Efter programmet

Samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program, som ger dig en bred och djup förståelse för samhällsfrågor och hur samhället fungerar.

Efter studenten är du redo att läsa vidare inom det samhällsveten-skapliga området.

Du kan till exempel bli:

  • Journalist
  • Jurist
  • Polis
  • Psykolog
  • Socionom
Elever Vimmerby gymnasium