Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Internationella samarbeten

Genom samarbeten med skolor i andra länder ger vi våra elever möjlighet att delta i projekt, ha praktik eller förlägga delar av sin skoltid utomlands.

Vi ser många fantastiska fördelar med våra internationella samarbeten, så som att eleverna förbättrar sina språkfärdigheter och får djupare förståelse för andra kulturer - samtidigt som de får se världen.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, praktik, utbyte för ungdomar och idrottsprojekt. Programmet erbjuder möjligheter för personer i alla åldrar att studera, praktisera eller delta i utbytesprogram utomlands.

Kortvariga utbyten
Elever kan delta i kortvariga utbyten med skolor i andra länder. Dessa utbyten kan vara allt från några dagar till några veckor långa och kan fokusera på olika ämnen, t.ex. språk, kultur eller naturvetenskap.

Långvariga utbyten
Elever kan också delta i långvariga utbyten, där de studerar en längre tid på en skola i ett annat land. Detta är en bra möjlighet att få en djupare förståelse för en annan kultur och att förbättra sina språkfärdigheter.

Praktikplatser utomlands
Erasmus+ kan ge stöd till elever som vill göra praktik utomlands. Detta kan vara ett bra sätt att få praktisk erfarenhet inom ett visst område och att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare.

Erasmus+ kan vara en fantastisk möjlighet för gymnasieelever att utveckla sina kunskaper och färdigheter, få nya erfarenheter och knyta kontakter med människor från andra länder.

e-Twinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Den erbjuder en plattform för skolpersonal (lärare, skolledare, bibliotekarier, osv.) i något av Europas länder, där de kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela sin skolvardag; ja, helt enkelt vara en del av den mest spännande skolgemenskapen i Europa. e-Twinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program, och sedan 2014 är initiativet fullt integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport.

För att gå med i e-Twinning-nätverket tryck här: https://www.etwinning.net/sv/pub/preregister.cfm

Läs mer om våra e-Twinning projekt under deras respektive namn.