Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Studie- och yrkesvägledning

Under din gymnasietid får du information och vägledning av studie- och yrkesvägledaren när du vill och behöver. Behöver du information om olika studie- och utbildningsvägar, antagningsregler, om arbetslivet och olika yrkens utbildningskrav och framtidsutsikter - då är det hit du vänder dig!

Den individuella studievägledningen syftar till att hjälpa dig att göra så genomtänkta val som möjligt och att hjälpa dig vid eventuellt felval av studieväg.

Hur ska jag tänka när jag ska göra mitt gymnasieval?
Tänk på dina intressen och vad du tycker är roligt. Välj inte som kompisen gör, det är det viktigaste. Du ska tycka att dina tre år på gymnasiet är tre roliga år!

Vilken är den vanligaste frågan du får från elever som ska börja gymnasiet?
Många undrar vilket program man ska läsa för att få ett specifikt yrke och vad som krävs för att komma in där. Till exempel vad jag ska gå för att utbilda mig till sjuksköterska. I det fallet behövs både grundläggande och särskild behörighet, så sådana frågor är viktiga att prata med oss syvare om.

Vad gör jag om jag känner att jag valt fel program?
Om du känner att du valt fel program kan du ha möjlighet att byta till ett annat program, om det finns plats och om det inte gått för lång tid in på terminen. Annars kan du alltid söka om till nästa läsår.

Hur får jag tag på dig om jag undrar något?
Via gymnasieskolans hemsida där mailadress och telefonnummer finns. Du kan alltid boka in ett besök där vi kan diskutera alla frågor som du kan tänkas ha!

Ge dina bästa tips och råd till niondeklassarna!
Jobba på i nian så att dina betyg räcker till det program du verkligen vill komma in på. Ta reda på så mycket information som möjligt om de olika programmen och skolorna. Åk runt och titta på miljöer – magkänslan kan säga väldigt mycket. Diskutera ditt gymnasieval hemma med dina nära, de känner dig väl och vet vad du har för styrkor och förmågor.

Behörighet

När man söker till gymnasiet ska man ha olika behörigheter beroende på vilka program man vill söka till.

För att söka till ett yrkesprogram ska man ha lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen. Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Du får inte avslutat ett nationellt eller likvärdigt gymnasieprogram och du får vara högst 19 år det år du söker.

Individuellt val

Individuellt val ingår i alla nationella program och består av kurser som motsvarar sammanlagt 200p. Syftet är att du ska få tillfälle att fördjupa dig i något du är speciellt intresserad av eller välja kurser som ger dig större möjligheter till vidare studier.

Skolan bestämmer vilka kurser som erbjuds.

Kurser

En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2 500 poäng. Samtliga nationella program omfattar gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, gymnasiearbete och individuellt val.

Gymnasiegemensamma är de ämnen alla läser oavsett program men man läser olika stora kurser (50-100p) beroende på vilket program man går. Dessa är svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, historia samt ämnet idrott och hälsa.

Alla ämnen som du läser på ett program består av en eller flera kurser som ofta bygger på varandra – till exempel 1, 2 och 3. Ofta har kurserna förkunskapskrav, d v s du måste ha läst kurs nr 1 för att kunna läsa kurs nr 2 . Kurserna kan vara olika stora, de flesta är på 50, 100 eller 150p.

Studieekonomi

Studiestödet består av två delar: studiehjälp och studiemedel. Du som studerar vid en gymnasial utbildning kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av för närvarande 1250 kronor per månad och utbetalas under tio månader per år. Från och med höstterminen det år du fyller 20 får du studiemedel. För att vara berättigad till dessa bidrag krävs att du deltar i undervisningen på hel-, halv- eller deltid.

Om familjens inkomster inte överstiger 124 999 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni kan du söka extra tillägg från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan uppgå till 285 – 855 kronor per månad. CSN vill i dessa fall alltid ha in uppgifter om familjens ekonomi.

Ansökningsblanketter och mer information finns på Centrala Studiestödsnämndens webbplats eller hos studie- och yrkesvägledaren på skolan.