Gå till innehåll
Vimmerby Gymnasium logo

Elevhälsan

Elevhälsan ger dig som elev tillgång till hälsofrämjande insatser på skolan. Det innebär kortfattat att du som är elev här hos oss har rätt att nyttja skolans medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan samarbetar med aktörer utanför skolan om ett sådant behov finns.