Campus Vimmerby logotyp

Konflikter och konflikthantering 7,5 hp

En kurs för dig som är intresserad av människors beteenden och kommunikation. Målet är att öka förståelsen för konflikters uppkomst och erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och
hantera konflikterna.

konflikter och konflikthantering

Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå
inom familjen, på arbetet och fritiden.
Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och
utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och
hantera konflikterna.

Kursinnehåll:
• Teorier om konflikters utveckling och dynamik
• Konfliktstilar och självinsikt
• Kommunikationens betydelse
• Metoder för att analysera och hantera konflikter

Föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik.
Du följer föreläsningen direkt och kan ställa frågor till
föreläsaren.

Startvecka: Vecka 4
Slutvecka: Vecka 23
Nivå: Grundnivå
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod: HJ-22773
Undervisningsform: Kurs, Normal
Studietakt: Kvartsfart
Undervisningstid: Eftermiddag
Studieort: Vimmerby

Här hittar du mer information om kursen

Ansökan

Ansökan är nu stängd.

Kontakt

Campus Vimmerby

Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: campus@vimmerby.se
Besöksadress:Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: