Campus Vimmerby logotyp

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik, 200 yhp

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser.

Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer, och tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid, beroende på dina övriga förutsättningar. Studierna har ett distansupplägg, med totalt 16 träffar som genomförs i Oskarshamn och sänds via Zoom till Vimmerby och Värnamo. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter och fallstudier enligt särskilda studiehandledningar. Vissa uppgifter ska lösas i grupp. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har.

Behörighet

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Ansökan

Ansökningsportalen öppnar den 15 februari 2022 kommer att vara öppen en bit in i maj. Under den perioden kommer du att hitta en länk till ansökningsportalen här.


Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning

Omfattning: 200 YH-poäng (80 veckor)

Studietakt: Halvfart

Studieort: Distans med träffar i Oskarshamn, Vimmerby eller Värnamo

Nästa start: Ht 2022

Ansökan: Öppen från 15 februari 2022


Kontaktperson

Katarina Gunnarsson
Koordinator

0491 - 76 42 94
katarina.gunnarsson@oskarshamn.se

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: