Campus Vimmerby logotyp

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik, 200 yhp

Älskar du ditt jobb som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Satsa då på vår utbildning till specialistundersköterska med inriktning äldre och välfärdsteknik.

Specialistundersköterska äldre och välfärdsteknik

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser mm.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

Kursinnehåll

  • Demenssjukdomar 45 YH
  • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH
  • Psykisk ohälsa hos äldre 45 YH
  • Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH
  • Examensarbete 20 YH

I de 5 kursblocken integreras ämnena; Välfärdsteknik, Etik och bemötande, Salutogent arbetssätt samt Personcentrerad vård


Utbildningens upplägg och studietakt

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det campus och studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Det rör sig om ca två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (ex måndag-tisdag). Träffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment som t.ex. redovisning av examensarbete. Det finns många fördelar med de fysiska träffarna; de bidrar till kollegialt lärande, du erbjuds inspirerande gästföreläsningar, du knyter kontakter inför framtida nätverk – du får helt enkelt det där lilla extra som ger dig energi och ännu mer kunskap.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm. Dina lärare handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator. Du är alltid välkommen att nyttja Campus Vimmerbys grupp- och studierum mellan de planerade träffarna, antingen för egenstudier eller för att sitta tillsammans med andra i klassen.

Övrigt: Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn står som utbildningsanordnare. Huvudstudieort är Oskarshamn, utöver det erbjuds två satellitorter. Nova sänder undervisningen till lärcentrumen Campus Värnamo och Campus Vimmerby med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Som studerande tar du emot undervisningen på det lärcentra/den studieort du har valt att söka dig till. Lärarna använder oftast Oskarshamn som bas men då och då föreläser de fysiskt på satellitorterna.


Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har.

Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

Behörighet

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan (eftergymnasial) vilket kräver grundläggande behörighet i form av gymnasieexamen från utbildningen Vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdigt program på gymnasienivå (eller motsvarande). Betygskrav: E/G/3 i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre likvärdiga utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Särskilda förkunskapskrav

Arbetslivserfarenhet: minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov i ämnet svenska, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Lägst betyget E/G/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.
Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning

Omfattning: 200 YH-poäng (80 veckor)

Studietakt: Halvfart

Studieort: Distans med träffar i Oskarshamn, Vimmerby eller Värnamo

Nästa start: Ht 2022, september

Ansökan: Öppen från 14 februari 2022, till och med 15 maj.


Ansökan

Ansökan för hösten 2022 är nu stängd.

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: