Campus Vimmerby logotyp

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp

Ta emot blivande lärare i er skolverksamhet på rätt sätt! Med denna distanskurs får du nya perspektiv på handledarrollen samtidigt som du utvecklar ditt eget ledarskap, ökar chanserna för er att rekrytera fler behöriga lärare - och hjälper någon på vägen mot läraryrket.

I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Praktiknära handledningsstrategier utgör också en del av kursinnehållet. Dessa teorier och strategier används för att förstå och hantera olika handledningssituationer. Kursen belyser och synliggör förskollärares och lärares eget yrkeskunnande i syfte att problematisera detta i kommande handledningssituationer. Handledarens formella bedömningsuppdrag diskuteras utifrån formuleringar i gällande centrala och lokala direktiv. Detta knyts sedan till vad den delen av handledningsuppdraget innebär i praktiken. Olika etiska aspekter och förhållningssätt diskuteras och analyseras för att förstå de utmaningar som handledning innebär.

Digital kurs

Kursen ges online och innefattar totalt fem träffar fördelade på två terminer. Förutom tillfällena erbjuds studenten föreläsningar och uppgifter som förberedelse eller efterarbete. Mellan tillfällena erbjuds lärarstöd, samtal med medstudenter och lärare, om frågor som rör kursens innehåll. Arbetet sker via en digital lärplattform (Lisam), kurstillfällen genomförs via Teams eller Zoom. Träffarna är i huvudsak förlagda till torsdagar mellan kl. 14-18 eller 15-18. Kursen examineras genom skriftliga inlämningar och en praktisk tillämpningsuppgift.

Trots att utbildningen är digital får du gärna nyttja Campus Vimmerbys lokaler. Du/ni kan sitta här och ta del av föreläsningar eller för att studera själv/med andra som går utbildningen.

Ansökan

Ansökan för hösten 2022 är nu stängd.

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: