Campus Vimmerby logotyp

Grundlärare i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörighet?
Nu finns möjligheten för dig att bli behörig grundlärare mot fritidshem med studier en dag i veckan på Campus Vimmerby.

Den erfarenhetsbaserade utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier och arbete och får efter avslutad utbildning en examen som behörig lärare i fritidshem. Studierna är på 75% och du studerar en dag i veckan på det campus du är antagen till. För att kunna söka utbildningen måste du ha dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem, vilket gör att du kan tillgodoräkna dig delar av utbildningen och bli behörig lärare. Utbildningen är 3 år och 2 månader.

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem.

Det bästa av två världar

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där skola och fritidshems samverkar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus. I början av utbildningen börjar du i din egen erfarenhet och läser kurser i fritidspedagogik som handlar om fritidshemmets uppdrag och sociala relationer. Sedan följer kurser som handlar om fritidshemmets historia, lärande och utveckling, demokrati och barns rättigheter. Termin två påbörjar du studierna i ditt praktiskt estetiska ämne.

Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Specialpedagogik, kulturskapande, estetiska lärprocesser och konflikthantering behandlas. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.

Om programmet

Din tidigare yrkeserfarenhet ger dig tillgodoräkning av 30 högskolepoäng (hp). Resterande 150 hp av utbildningen läser du på 75% studietakt, vilket innebär ca 30 timmars studietid per vecka. En dag i veckan ska du vara på plats på det campus dit du är antagen och då träffar du lärare och medstudenter. Övrig tid är inte schemalagd men utbildningen kräver att du tar ansvar för att göra olika uppgifter kopplade till dina studier.

Programmet på fyra orter: Norrköping, Katrineholm, Motala och Vimmerby. Om du väljer att läsa utbildningen i Katrineholm, Motala eller Vimmerby genomförs den via videokonferens. Föreläsningar och seminarier sänds då från utbildningen i Norrköping till de andra orterna och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar varje termin förläggs i Norrköping. När du läser ditt skolämne kan fler resor förekomma.

Under hela utbildningen varvas teori och praktik genom att uppgifter relateras till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning då du möjlighet att öva och förbereda dig för din framtida yrkesroll.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska B Därutöver krävs Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Har du frågor om just din behörighet? Kontakta:

Studievägledare Marie Hedberg
studievagledning@uv.liu.se
013-28 20 99

Vid ansökan till utbildningen behöver du ladda upp ett intyg om arbetslivserfarenhet. Du hittar mer info om detta intyg samt en mall hos Liu:

https://liu.se/utbildning/program/l1efr


Praktik under utbildningen

Under hela utbildningen varvas teori och praktik genom att uppgifter relateras till fritidshemmet och skolans verksamhet. I utbildningen ingår också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning.


Ansökan

Ansökan till hösten 2022 är nu stängd.


Kontakt

Campus Vimmerby

Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: campus@vimmerby.se
Besöksadress:Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: