Campus Vimmerby logotyp

Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering 2,5 hp

Denna kurs ger en fördjupad insikt i hur nya digitala lösningar kan tas fram för en verksamhet. Kursen tittar på olika utvecklingsmodeller och hur man kan skapa prototyper utifrån ett användarperspektiv. Vidare diskuteras konsekvenser av digitalisering och införande av ny teknik i verksamheter. Vi diskuterar varför många system fått ett annat utfall än det var planerat för och hur man kan tänka nytt.

Här får du lära dig hur du planerar, genomför och utvärderar en användadriven digitalisering och hur systemdesign växt fram historiskt. Du kommer också att få lära dig hur man kan göra konsekvensanalyser på redan befintliga lösningar. Kursen innefattar en fysisk träff på Högskolan Väst.

INDUSTRI OCH AKADEMI

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på Högskolan Västs hemsida:

www.hv.se/produktionskurser

OM BEHÖRIGHET OCH VALIDERING

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.För att vi ska kunna validera, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Påskrift av din närmsta chef

Använd HV:s mall för meritförteckning. Ifyllnadsanvisning finner du på sida två i dokumentet:

Validering av arbetslivserfarenhet för behörighet mall.docx

NYTTJA CAMPUS VIMMERBYS LOKALER

Att få sitta ostört och kunna fokusera på studierna är otroligt betydelsefullt. Du eller ni som väljer att gå kursen är välkomna att sitta i Campus Vimmerbys lokaler för att följa undervisningen och för egna studier och grupparbeten.

NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande. På denna kurs tillämpas validering av arbetslivserfarenhet, se information ovan.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Öppen för sen anmälan, ansökan görs här via antagning.se

ANMÄLNINGSKOD

HV-33288

START/SLUT

Från v.05 2023 till v.10 2023

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: