Campus Vimmerby logotyp

Svetsteknologi - Provning och kvalitetssäkring vid svetsning 2,5 hp

svetsteknologi

Kursen ger en översikt inom provning och kvalitetssäkring vid svetsning.Vi analyserar hur olika svetsprocesser, arbetsrutiner och materialval kan påverka kvalitet av svetsade produkter.

I samband med detta diskuterar vi materialkarakterisering och provningsmetoder samt reflekterar kring hur dessa metoder för inspektion och kvalitetskontroll av svetsade produkter kan användas.Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om hur man säkerställer kvalitet vid svetsning eller redan har praktisk erfarenhet i ämnet men vill utveckla sin teoretiska kunskap. Delar av kursen ges på engelska och en fysisk träff på Högskolan Väst ingår.

INDUSTRI OCH AKADEMI

Denna kurs är framtagen i samverkan med industrin. Projektet syftar till att ge kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet för att se om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Glöm inte att bifoga meritförteckning om du söker baserat på arbetslivserfarenhet, blankett finns på Högskolan Västs hemsida:

www.hv.se/produktionskurser

OM BEHÖRIGHET OCH VALIDERING

På denna kurs tillämpar vi validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en strukturerad bedömning av kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.För att vi ska kunna validera, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Påskrift av din närmsta chef

Använd HV:s mall för meritförteckning. Ifyllnadsanvisning finner du på sida två i dokumentet:

Validering av arbetslivserfarenhet för behörighet mall.docx

NYTTJA CAMPUS VIMMERBYS LOKALER

Att få sitta ostört och kunna fokusera på studierna är otroligt betydelsefullt. Du eller ni som väljer att gå kursen är välkomna att sitta i Campus Vimmerbys lokaler för att följa undervisningen och för egna studier och grupparbeten.

NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Godkända kurser om 90 hp inom ämnesområdet teknik varav minst 15 hp på nivå 61-90 hp eller motsvarande. På denna kurs tillämpas validering av arbetslivserfarenhet, se information ovan.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Öppen för sen anmälan, ansökan görs här via antagning.se

ANMÄLNINGSKOD

HV-33292

START/SLUT

Från v.11 2023 till v.16 2023

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: