Campus Vimmerby logotyp

Industrins digitalisering - teknologihantering 2,5 hp

Kursen berör några av de grundläggande koncepten och teorierna kring strategisk teknologihantering och granskar viktiga strategiska beslut i centrum av teknik- och innovationshantering utifrån företagets konkurrenssituation.

Dessa kan till exempel beröra valet av teknologi, disruptiva innovationer, tidpunkten för teknikutvecklingsinitiativ, implementeringsstrategier, modulär design, skapande av strategiska partnerskap eller anpassning till snabb teknisk förändring.

Startar: Hösten 2021
Studietakt: 4 heldagar, en dag i veckan
Form: Distans, med möjlighet att träffa studiegrupp på campus.
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Så här ansöker du

Du ansöker via antagning.se till Trollhättan där föreläsningarna är på plats och du deltar på Campus Vimmerby via videokonferens i realtid.

Här kommer du till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor gällande antagning och anmälan?

Kontakta Rebecca Adolfsson på Campus Västervik:
rebecca.adolfsson@vastervik.se

Har du frågor om kursen och dess innehåll?

Kontakta Tomas Beno
E-post: tomas.beno@hv.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: